การยิงประตู

 

การยืนยิงประตู ( The Set Shot )

โดยทั่วไปในการแข่งขันไม่นิยมใช้ลักษณะการยิงประตูชนิดนี้ระหว่ างนาฬิกาเดินเนื่องจากง่ายต่อการสกัดกั้นส่วนมากใช้ในการโยนโทษ

การก้าวกระโดดขึ้นยิงประตู ( The Lay-up Shot )

ผู้เล่นควรฝึกการยิงประตูลักษณะนี้เป็นอันดับแรก การยิงประตูลักษณะนี้เป็ฯการพาลูกบอลเคลื่อนที่ซึ่งใช้แรงส่งจา กจังหวะการก้าวและกระโดดลอยตัวยกมือ งอเข่า และปล่อยลูกบอลกระทบกระดานหลัง

การก้าวกระโดดขึ้นหงายมือยิงประตู ( The Underhand Shot )

การยิงประตูลักษณะนี้คล้ายกับการก้าวกระโดดยิงประตูต่างกันที่จ ังหวะสุดท้ายของการปล่อยลูกบอลต้องหงายมือและแขนทำให้ลูกบอลอยู ่ด้านบนมือ แล้วจึงใช้ข้อมือช่วยส่งแรงกระทบกระดานหลัง

การกระโดดยิงประตู ( The Jump Shot )

เป็นลักษณะการยิงประตูที่มักพบมากระหว่างการแข่งขัน เนื่องจากยากต่อการป้องกัน โดยเฉพาะหากผู้เล่นยิงประตูมีความสูง

การฮุ้กบอล ( The Hook Shot )

นิยมใช้มากกับผู้เล่นตำแหน่งเสาหลักล่าง ( Low-Post ) การยิงประตูลักษณะนี้มีความแม่นยำสูงและยากต่อการป้องกัน เนื่องจากแขนผู้เล่นยิงประตูห่างจากผู้เล่นฝ่ายป้องกัน

วิธีการปฏิบัติเริ่มเมื่อผู้เล่นยิงประตูหันหลังให้ห่วงประตู การฮุ้กต้องมีการกระโดดและการทรงตัวที่ดี ผู้เล่นควรฝึกหัดการใช้ทั้งมือซ้ายและขวา หากใช้มือขวาให้ยกเข่าขวา หากใช้มือซ้ายให้ยกเข่าซ้าย ปล่อยบอลให้ใช้ข้อมือตวัดลูกบอลข้ามศีรษะ

 การยัดห่วงประตู ( Dunking )

การยิงประตูลักษณะนี้เป็นความสามารถเฉพาะตัวพิเศษของผู้เล่นที่ มีความสูงหรือกระโดดสูง และเนื่องจากไม่มีข่วงของลูกบอลลอยในอากาศทำให้ยากต่อการป้องกั น สามารถใช้ได้ทั้งมือเดียวหรือสองมือ ทั้งด้านหน้าหรือด้านหลังของผู้เล่นยิงประตู เป็นการสร้างความเชื่อมั่นต่อทีมและทำลายขวัญของฝ่ายตรงข้ามได้

การก้าวกระโดดหมุนตัวยิงประตู ( The Reverse Lay-up Shot )

การยิงประตูลักษณะนี้เป็นการใช้ห่วงประตูและกระดานหลังเป็นแนวป ้องกันจากผู้เล่นฝ่ายป้อกันจากด้านหลังใช้ได้ดีเมื่อผู้เล่นพาบ อลตามแนวเส้นหลัง หรือรับลูกบอลภายในเขตกำหนด 3 วินาที และหันหลังให้กับห่วงประตู

การปัดบอลเข้าห่วงประตู ( Tapping or Tip-in )

การปัดบอลเพื่อเข้าห่วงประตูตามกติกาถือเป็นการยิงประตูลักษณะห นึ่ง เป็นการใช้นิ้วมือรองใต้ลูกบอลดีดลูกบอลเข้าห่วงประตู การยิงประตูลักษณะนี้ต้องอาศัยช่วงจังหวะเวลาและจังหวะของการกร ะโดดลอยตัวที่ดี เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของการดีดลูกบอล

วิดีโอ YouTube

Advertisements